Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Sykemelding

 Lov om Folketrygd krever at sykmelding skal bygge på en personlig undersøkelse av pasienten og at den gjelder fra den dagen pasienten oppsøker legen. "Forutgående egenmelding regnes som brukte egenmeldingsdager og kan ikke erstattes av sykmelding."

 Trygden krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger.