Dr. Mohammad Minaei som fungerte som vikar på Manika sin liste, måtte dessverre avslutte sitt vikariat ved Solum Legesenter tidligere enn avtalt – grunnet akutt sykdom i nær familie.

Skien kommune har dessverre ingen vikar tilgjengelig som pr i dag kan å steppe inn på denne listen. Derfor vil øvrige leger på Solum ivareta pasienter tilhørende denne listen inntil videre.

Tjenestene på helsenorge vil fungere som før, men besvares da av andre leger på huset. Det vil bli åpnet for timebestilling både på dag og kveldstid for at pasientene dette gjelder vil få et fullverdig tilbud.

Fra 010324 vil Dr. Mithiran Manoharan starte hos oss og kommer da til å ivareta deler av denne listen.