Årets vaksiner ankommer en gang mellom uke 41-43.

Mer info. kommer når det nærmer seg.

Vil vil åpne for onlinebooking, når vi vet at vi har vaksiner tilgjengelig.