Vikar for Ubbat Ocak –> Illya Lomakin

Vikar for Toril Kjeldby –> Pavel Gudkov

Vikar for Mano Manika -> Mohammad Hosein Minaei

Tjenestene på helsenorge kan brukes som tidligere.

 

LEGELØS LISTE - disse pasientene blir ivaretatt av Casper Holmberg/ Per Ola Jahr. Tjenestene på helsenorge fungerer nå også for disse pasientene. Timer er tilgjengelig på Helsenorge. (Tirsdager - Jahr, torsdager - Holmberg.)