Dr. Ubbat Ocak har mistet sin rett til Helfo-refusjon og har i den forbindelse sagt opp sin stilling som fastlege. Pasienter tilhørende hans praksis vil bli ivaretatt av vikarlege inntil videre. Pr. i dag er det dr. Ola Stamnes som fungerer som vikar 3 dager pr. uke.

Fra 010623 vil dr. Illya Lomakin overta denne praksisen. Tjenestene på helsenorge kan brukes som tidligere, men vil da bli besvart av andre stedfortredere inntil ny lege starter opp.

 Dr. Toril Brox Kjeldby har også sagt opp sin stilling og jobber ikke lenger ved Solum Legesenter. Andre leger ved Solum fungerer som vikarer inntil 300523. Fra 010623 vil dr. Pavel Gudkov overta denne praksisen.

Tjenestene på helsenorge kan brukes som tidligere, men vil da bli besvart av andre stedfortredere inntil ny lege starter opp.

 Dr. Manoharan Manika har mistet sin rett til Helfo-refusjon og jobber som vanlig til og med 030423. Skien Kommune har ansvar for å rekruttere vikar til denne praksisen, vikaren starter ultimo april.

 Ingen trenger å foreta seg noe i forhold til bytte av fastlege, alle pasienter vil få beskjed av Helfo når en ny lege overtar. 

Ledige timer hos vikarer vil være synlig på helsenorge. Haster det, bør du ringe oss for nærmere avklaring.

 Har du behov for helsehjelp, ta kontakt med oss via helsenorge eller telefon, så prøver vi å hjelpe til med å finne en løsning.

 Mvh Solum Legesenter