Dr. Ubbat Ocak har mistet sin rett til Helfo-refusjon og har i den forbindelse sagt opp sin stilling som fastlege. Pasienter tilhørende hans praksis vil bli ivaretatt av vikarlege inntil videre. Pr. i dag er det dr. Ola Stamnes som fungerer som vikar 3 dager pr. uke. Tjenestene på helsenorge kan brukes som tidligere, men vil da bli besvart av andre stedfortredere.
 
Dr. Toril Brox Kjeldby har også sagt opp sin stilling og vil jobbe som vanlig frem til og med 170223. Stillingen blir lyst ut og Skien Kommune har ansvar for å rekruttere en ny lege til denne praksisen. Om rekrutteringen tar tid, vil det bli en løsning med vikarlege inntil videre.
Tjenestene på helsenorge kan brukes som tidligere, men vil da bli besvart av andre stedfortredere. Ledige timer hos vikarer vil være synlig på helsenorge. Haster det, bør du ringe oss for nærmere avklaring.
 
Dr. Manoharan Manika jobber som vanlig inntil nærmere avklaring.
 
Ingen trenger å foreta seg noe i forhold til bytte av fastlege, alle pasienter vil få beskjed av Helfo når en ny lege overtar. 

Kommunen lyser ut stillingene og har ansvar for rekrutteringen.
 
Har du behov for helsehjelp, ta kontakt med oss så prøver vi å hjelpe til med å finne en løsning.
 
Mvh Solum Legesenter