Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

TIME

BESTILLE TIME?

Logg inn på https://tjenester.helsenorge.no/ for å bestille time.

Du kan også bestille time pr. telefon.

Vi har ofte stor pågang av telefoner, men vi har køordner på telefonen, så hold linjen, vi svarer så snart vi kan!

Det er størst pågang på telefon fra morgenen av (08:00-09:00). Er din henvendelse av en slik art at den ikke haster - kan det være gunstig å velge et annet tidspunkt å ringe oss på. Det er også stor variasjon på dager og gjennom dagen, men mandag morgen er det stort sett alltid stor pågang og man bør påregne ekstra ventetid.

AVBESTILLE ELLER ENDRE TIME?

Du kan selv avbestille eller endre din time på https://tjenester.helsenorge.no/

Eller du kan ringe oss. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

HJEMMEBESØK?

Dersom du er ute av stand til å komme til legekontoret, kan i noen tilfeller være aktuelt med hjemmebeøk. Dette avtales på telefon.

 

RESEPTER

FORNYELSE av resept kan bestilles via https://tjenester.helsenorge.no/ eller pr. telefon. Det gjelder medisiner du har fått før og som du bruker fast.

NYE MEDISINER du ikke har fått tidligere må avtales med legen på konsultasjon. 

SYKEMELDING

Lov om Folketrygd krever at sykmelding skal bygge på en personlig undersøkelse av pasienten og at den gjelder fra den dagen pasienten oppsøker legen. "Forutgående egenmelding regnes som brukte egenmeldingsdager og kan ikke erstattes av sykmelding."

Bestill time: https://tjenester.helsenorge.no/

Trygden krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom.

Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger. 

TAXI - TRANSPORT

Mer info og evt. bestilling kontakt pasientreisekontoret tlf. 05515, eller https://www.pasientreiser.no/

TIL LEGESENTERET

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan reise med rutegående transport, kan legen vurdere om du kan få rekvirert en taxi, ved henvendelse til Solum legesenter, gjerne i god tid før timen. Det er strenge retningslinjer for hvem som kan få rekvirert reiser.

Mangler det tilbud om rutegående transport/ buss, må du ringe til Pasientreiser for veiledning, telefon 05515.

En pasientreise skal alltid rekvireres før reisen gjennomføres. Dersom du reiser uten å få en slik avklaring, må du betale for reisen selv. Rekvisisjonen gjelder kun én vei. Spesielle behov, for eksempel rullestol eller nødvendig ledsager må opplyses om samtidig.

TIL SPESIALIST/SYKEHUS

Hovedregelen er at fastlegen bestiller transport til førstegangs behandling hos spesialisthelsetjenesten når det rekvireres på medisinsk grunnlag. Spesialisthelsetjenesten utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag når det gjelder returreise fra førstegangs behandling hos spesialist.

TIL FYSIOTERAPEUT MED HELFOAVTALE

Skriver selv rekvisisjon på transport/taxi når det er medisinsk grunnlag.

 

VAKSINASJON

INFLUENSAVAKSINE 

Anbefales av Folkehelseinsituttet først og fremst til personer som risikerer alvorlig sykdom eller død hvis de smittes av influensa. Grupper som de anbefaler årlig vaksinasjon for er bl.a personer over 65 år.

Solum legesenter får vaksinen samtidig med Skien kommune slik at det vil bli kunngjort i avisa. 

PNEUMOKOKKVAKSINE 

Anbefales av Folkehelseinsituttet for alle friske eldre over 65 år. Ny vaksinering først etter 6 år. Resept skrives til personen, som igjen kjøper vaksinen på apoteket og får den satt på legesenteret. 

REISEVAKSINER

For mer omfattende vaksinasjonsprogram henvises til Skien kommunes vaksinasjonskontor i Skien Helsehus.

https://www.skien.kommune.no/helse-og-mestring/vaksinasjon-og-smittevern/

***

Vi setter enkeltstående vaksiner etter avtale.