Vi har nå fått influensavaksine, 

RING FOR Å BESTILLE TIME til vaksinering.

Slipp telefonkø ved å sende e-kontakt på helsenorge.no og be om vaksinetime.

Vi setter opp ekstra timer på ettermiddager og kvelder i oktober/november.

Grunnet smittevernhensyn må

INGEN MØTE OPP UTEN TIME!

De som har time hos fastlege i vaksinerinsperioden, kan få satt vaksine inne på legens kontor, da vil observasjonstiden på 15 min være over når konsultasjonen er ferdig (all vaksinering krever observasjonstid etterpå).

LES KRITERIER FOR Å FÅ SATT VAKSINEN:

Helsemyndighetene har gitt oss følgende føringer for vaksinering i år:

Vaksinen gis kun til de i risikogruppen frem til 1.desember (risikogruppene er opplyst lenger ned i denne infoen), tilhører du ikke disse gruppene, settes ikke vaksinen før 1.desember, forutsatt at vi har igjen vaksine

Taksten for vaksinering av risikopasienter er kr 50,- har du frikort betaler du ikke.

Dette er målgruppene for influensavaksinasjon:

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For flere detaljer om vedtakene se regjeringen.no og Helsedirektoratet.no